AFF8: Olga Prokop-Miśniakiewicz

.

      Współorganizatorka Art Fresh Festival. Pochodzi z Warszawy. Tutaj mieszka i tworzy. Ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe z malarstwa i rysunku na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Studiowała również na University of Detroit oraz na Politechnice Warszawskiej. W 2016 roku obroniła z wyróżnieniem dyplom magisterski w pracowni rzeźby w Instytucie Edukacji Artystycznej APS w Warszawie. 
W swoich pracach inspiruje się człowiekiem i jego przymiotami. Postacie, najczęściej kobiece, zastygnięte i nieruchome, widziane są z góry, jakby spod sufitu. Artystka posługuje się mocnym konturem oraz delikatnym światłocieniem, łącząc rzeźbiarski rysunek z miękkim, malarskim światłem. Mocno zarysowana, fryzowo ujęta podłoga, stanowi swoiste tło obrazu. Z kolei męskie, enigmatyczne postacie, ukazane są w ruchu. Przenikają się wzajemnie i zanikają w głębi obrazu. Ta efemeryczność nie jest przypadkowa. To przyczynowo-skutkowy ciąg zdarzeń dziejących się w czasie i mających na siebie bezpośredni, wzajemny wpływ.

 

ENGLISH VERSION

She comes from Warsaw, where she lives, works and creates. She graduated with honors from postgraduate studies in Painting and Drawing at the Academy of Fine Arts in Łódź. She also graduated from Warsaw University of Technology and the University of Detroit at the Faculty of Architecture. Currently, the artist is studying at the Institute of Art Education at Maria Grzegorzewska University in Warsaw.

Her passion is sculpture as well as painting. She uses various media: oil, acrylic and watercolour.

She is inspired by human and his qualities. Figures, usually female, standing still, give the impression of being seen from the above. The artist utilizes strong contour and light chiaroscuro mixing sculpture-like drawing with soft light. Strongly outlined, frieze floor constitutes a peculiar background of the painting. However, male, enigmatic figures are depicted in movement and they penetrate and fade in the painting’s depth. This evanescence is not accidental. This is a causal link of events extended in time and affecting each other.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *