AFF8: Katarzyna Piekut

Pochodzi z Warszawy. Tutaj mieszka i pracuje. W 2016 roku ukończyła studia w Instytucie Edukacji Artystycznej w Warszawie, a wcześniej studia na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Uprawia malarstwo akrylowe, rysunek, ilustrację, grafikę komputerową oraz malarstwo ścienne. Największą inspiracją są dla niej zwierzęta i to one są bohaterami jej prac, choć, jak twierdzi, w domyśle stara się przekazać emocje oraz cechy charakteru bliskie nam. Przedstawia je w prostej, geometrycznej przestrzeni i ilustracyjnej formie, bawiąc się przy tym kolorami i kompozycją. Stara się pokazywać zwierzęta tak, aby miały określony wyraz. Jej postacie zwierząt posiadają pierwiastek ludzki i wyrażają ludzkie emocje. Artystka stosuje płaską plamę kolorystyczną,  obwiedzioną mocnym konturem. Postacie zwierząt umieszczone są w abstrakcyjnej, pustej na ogół przestrzeni, z którą kolorystycznie korelują. Pojawiające się tu i ówdzie figury geometryczne dopełniają nierzeczywisty krajobraz i stanowią kontrapunkt dla zwierzęcych figur.

She comes from Warsaw where she lives and works. In 2016, she graduated from the Artistic Education Institute in Warsaw, earlier Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom. She cultivates acrylic painting, drawing, illustration, computer graphics and wall painting. Her inspiration constitute animals, which are main characters at her works; however, she states that they reflect human emotions and personal features. “I like to draw them and put them into simple, geometric space and illustration-like form playing with colours and compositions at the same time. I try to show them in a way they have a certain expression.” The artist utilizes flat colour stain surrounded by a strong contour. Animal figures are placed in abstract, usually empty space and correlate with it in colour. Emerging here and there geometric shapes complement this unreal landscape and constitute a counterpoint for animal figures.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *