AFF8: Piotr Paraniak

Pochodzi ze Słubic. Dzisiaj mieszka i tworzy w Kamionkach pod Poznaniem. Ukończył studia na ASP w Poznaniu, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem z malarstwa sztalugowego oraz krytyki, promocji i pedagogiki sztuki. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Współorganizator i redaktor w AFF. Nauczyciel malarstwa, rysunku, historii sztuki oraz wiedzy o kulturze. Konserwator zabytków architektury i malarstwa ściennego. Autor artykułów krytycznych o sztuce, m.in. w “Artluku” oraz stałej rubryki „Oko krytyka” na portalu Polonorama.com.

Swoje prace wystawiał między innymi: w Galerii K.E.O w Atenach, w Brick Lane Gallery w Londynie, w Galerii u Jezuitów w Poznaniu, na Międzynarodowym Festiwalu Nowej Sztuki lAbiRynT.

W swoich pracach poszukuje i jednocześnie odrzuca horyzont. Obserwuje go z pozycji i perspektywy pasażera samolotu przez okna-obrazy o wymiarach 38x25cm.   

“Książę Saurau, bohater Zaburzenia Thomasa Bernharda, stwierdza, że “horyzont to najpożyteczniejsza ze wszystkich bzdur”, dlatego też artysta dąży do eliminacji lub przynajmniej zachwiania horyzontu. Jego działania mają na celu dekonstrukcję usankcjonowanych tradycją sposobów percepcji”.

 

ENGLISH VERSION

He comes from Slubice, but lives and works in Poznan. He graduated from the Academy of Fine Arts in Poznan, where he graduated with honors in easel painting, critique, promotion and art pedagogy. He has participated in many individual and group exhibitions in Poland and abroad. A co-organizer and editor in the AFF. His works have been on display in the following: K.E.O Gallery in Athens, Brick Lane Gallery in London, Jesuits Gallery in Poznan, lAbiRynT International Festival of New Art. He is a teacher of painting, drawing, art history and cultural studies. He is also a conservator of monuments of architecture and mural painting. The author of critical texts about art i.a. in “Artluk”; he also writes a regular column called „Critic’s Eye” on the website Polonorama.com.

In his works he seeks and denies the horizon at the same time. He is observing it from the perspective of an aeroplane passenger and through picture-windows of the 38×25 cm size.

“The Prince of Saurau, the character from Thomas Bernhard’s Gargoyles, states that the horizon is the most useful of all nonsense. – I attempt to eliminate or at least disturb the horizon. My actions aim to deconstruct traditional perception.” – states the artist.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *