AFF8: Łukasz Maria Krupski

Pochodzi z Warszawy. Dziś mieszka i tworzy w Jaktorowie. Ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby.

Rzeźbi w granicie, marmurze, piaskowcu, ceramice oraz gipsie, także wykonuje odlewy w brązie, żeliwie i żywicy epoksydowej.

Dla tego artysty rzeźba jest medium, które umożliwia zrozumienie siebie i swoich relacji z otoczeniem, jest również próbą zatrzymania ulotnej rzeczywistości.

W centrum zainteresowania artysty znajduje się człowiek i jego relacje z innymi ludźmi oraz z otoczeniem, co stanowi podstawowy motyw twórczości. Poetycki klimat ukazuje wewnętrzną walkę tych postaci w momencie życiowego wyboru lub w trudnej sytuacji.

ENGLISH VERSION

 

He comes form Warsaw, but lives and creates in Jaktorów. He graduated from the Faculty of Sculpture at the Academy of Fine Arts in Warsaw.

He sculpts in granite, marble, sandstone, ceramics and plaster; he also makes iron, bronze and epoxy resin castings.

Sculpture constitutes the medium through which the artist can fully comprehend himself and his relationship with the surroundings. It also appears to be a trial to capture ethereal reality.

It is human and his relations with other people and surroundings that establish the artist’s main field of interest and basic inspirations. The poetic climate of Krupski’s works reveals the inner battle of the portrayed figures, which seem to find themselves at the crossroads.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *