AFF8: Joanna Borowiec

Absolwentka Europejskiej Akademii Fotografii w Warszawie, gdzie obroniła pracę dyplomową pod kierunkiem dr Izabeli Jaroszewskiej. Jest członkinią Związku Polskich Artystów Fotografików. Publikowała między innymi w magazynach Black+White Photography, SHOT! Magazine, Black & White Magazine.
Tworzy czarno-białe, nastrojowe fotografie, na których pojawiają się portrety kobiet oraz bukiety kwiatów. O swoich pracach mówi: Twarze te i te wszystkie oczy zwróciły się teraz w moją stronę, a ja, przyciągnięta ich wzrokiem jak magiczną nicią, weszłam do środka.
Projekt Sylvia Plath. Szklane Twarze to portrety nastrojowe, hipnotyzujące, ujmujące naturalnym pięknem. Jednocześnie są odrealnione, emanujące dużą gamą emocji. Istotnym elementem projektu są ambrotypy, czyli pozytywowe zdjęcia na szkle, zrobione za pomocą dziewiętnastowiecznej techniki mokrej płyty kolodionowej. Ambrotyp jest niepowtarzalny. Można go próbować powielać, jednak zrobiony na czarnym szkle jest unikatem.

ENGLISH VERSIONWatch Full Movie Online Streaming Online and Download

 

The graduate of the European Academy of Photography in Warsaw where she defended diploma under Izabela Jaroszewska, Ph. D. supervision. She is a member of Polish Photographer’s Association. She published in magazines such as Black+White Photography, SHOT! Magazine and Black & White Magazine.
She takes atmospheric black and white photographic portraits of women and bunches of flowers. She says: These faces and these eyes turned into my direction, and I enticed by their sight, like a magical thread, entered inside.
The Sylvia Plath. Glass Faces project consists of atmospheric, hypnotizing photographs that captivate with natural beauty. Almost surreal play of emotions is radiating from them. The crucial part of the project are ambrotypes, which are positive photos on glass made in the 19th century process of the collodion wet plate. The ambrotype on black glass is unique and cannot be duplicated.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *