AFF7: Zuzanna Jankowska

Zuzanna Jankowska

Zuzanna Jankowska

Pochodzi z Warszawy. Tam też mieszka i tworzy. Obroniła z wyróżnieniem licencjat na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na kierunku grafika.

W swoich pracach stosuje akryl i marker na płótnie. Prosty rysunek nakłada na obraz malarski, dzięki czemu płaskie plamy o szerokim, barwnym spektrum, kontrastują z graficznym rysunkiem.
Najczęstsze motywy jej dzieł to samotne, skulone postacie i czaszki zwierząt. Te elementy nadają całości poetyckiej stylistyki, czyniąc dzieła atrakcyjnymi wizualnie i mocnymi w przekazie. Wskazują na problem samotności, przemijania i w końcu śmierci. Oglądając je, odbiorca ma wrażenie, że niezależne płaszczyzny nakładają się na siebie, będąc odrębnymi, a zarazem tworzą jedną całość. Antropomorficzne kształty zdają się być odhumanizowane, autorka nie wyróżnia ich, stają się – na równi ze zwierzęcymi – równoprawną częścią zróżnicowanych i ciekawych kompozycji.

She comes from Warsaw where she lives and creates. She graduated with honors from the Faculty of Graphics at the Academy of Fine Arts in Warsaw.

She uses mainly acrylic and marker on canvas. She puts the simple drawing on a painting thanks to which the flat plains in a vast color spectrum contrast with the drawing.

The popular motives in her art pieces are lonely, huddled figures and animal skulls. These elements give her works not only a powerful message, but also a poetic style making them visually attractive. The viewer has the impression that the independent plains overlap, but still being seperate, somehow create a unified whole. Antropomorphic shapes seem to be dehumanized. The author does not distinguish them, so they become equal with the animal ones and together blend into verastile compositions.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *