AFF7: Witold Andrzej Pazera

Witold Andrzej Pazera

Witold Andrzej Pazera

Pochodzi z Tomaszowa Lubelskiego, dzisiaj mieszka i tworzy w Tarnowie. Studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod przewodnictwem profesora Jerzego Nowosielskiego. Tam też uzyskał dyplom. Jest laureatem wielu nagród, między innymi: I i II Nagrody w konkursie „Prowincja”,  I Nagrody „Srebrny Czworokąt”, Nagrody Rady Miasta Tarnowa za „Twórczość artystyczną”.

Jako medium stosuje w swojej twórczości malarstwo akrylowe i olejne na płótnie. Poza tym fotografuje, zajmuje się rysunkiem na papierze (w tym rysunkiem satyrycznym) i grafiką komputerową 2D.

Swoje obrazy określa jako neoromantyczne, w których ważne są barwa i światło, budujące charakter kompozycji. Zanurzone w swej poezji, muzyce i metafizyce, nasycone symbolicznymi i metaforycznymi treściami, są dla widza zagadką. Wywołują w nim potrzebę odkrywania dziwnego świata, zbliżonego często do projekcji snów, gdzie objawiają się ze zdwojoną intensywnością skryte ludzkie marzenia i namiętności.

He comes from Tomaszów Lubelski, but lives and creates in Tarnów. He was studying painting at the Academy of Fine Arts in Krakow where he got a diploma under the supervision of Professor Jerzy Nowosielski. He is the winner of numerous competitions, i.a., he won the 1st and 2nd prize in “Prowincja” competition, the 1st prize in “Srebrny Czworokąt” and the prize of Tarnów City Council for his overall achievements in the field of art.

His favourite art medium is painting, usually acrylic or oil. Moreover, he photographs, draws satirical illustrations on paper and creates 2D digital graphics. He defines his art pieces as neoromantic in which colour and light build the characteristics of the composition. Full of poetics, music and metaphysics, saturated with symbolic and metaphorical meanings, his works remain a mystery for a viewer. They provoke the viewer’s need to discover this extraordinary world, parallel to human dreams in which the hidden desires manifest themselves with the double intensity.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *