AFF7: Weronika Marszelewska

Weronika Marszelewska

Weronika Marszelewska

Pochodzi z Torunia, tutaj mieszka i tworzy. Studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku grafika i uzyskała dyplom w pracowni wypukłodruku.

Tworzy najczęściej w technice linorytu i drzeworytu, ale nie są jej obce również monotypia i malarstwo akrylowe. Jej dzieła cechuje minimalizm, oszczędność w formie, wąska gama kolorystyczna i płaskie plamy barwne.

Niezależnie od doboru techniki, prace te tematycznie sytuują się na pograniczu abstrakcji i pejzażu: to krajobrazy symboliczne, zakorzenione w indywidualnym doświadczeniu otaczającego świata, a zarazem pośrednio odnoszące się do wizji pejzażu utrwalonego w kulturze. W sposób daleki od dosłowności opowiadają o kondycji współczesnego człowieka, o jego odczuciach i stanach, nadziejach oraz obawach, które są stale obecne w jego życiu. Mają wymiar zarówno osobisty, jak i uniwersalny.

She was born in Toruń, where she lives and creates. The graduate of the Academy of Fine Arts in Toruń on the faculty of Fine Arts, majoring in graphics and got her diploma in letterless printing.

She prefers linocut and woodcut techniques, but also feels well in acrylic painting and monotype. Her works are minimalist and raw. She uses a limited range of colours and flat colour patches.

Whatever technique she uses, the subject of her works is balancing between abstraction and landspace: those are symbolic landscapes, based on her individual experience of the world, but also inspired by the vision fixed in culture. Her story of the condition of modern man is far from literality. Her works show human emotions, states of mind, hopes and fears present in his life. They are as well personal as universal.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *