AFF7: Valeria Lenner

Valeria Lenner

Valeria Lenner

Pochodzi z Milanu we Włoszech, gdzie mieszka i tworzy. Ukończyła studia na Politecnico di Milano i uzyskała stopień magistra architektury.
Jej prace to połączenie fotografii i rysunku. Artystka pracuje na mapach miast, na które nanosi elementy architektury i fragmenty pejzażu. Następnie sprowadza je do monochromatycznych wizualizacji z pogranicza realizmu i abstrakcji. Posługuje się negatywem. Stosuje zawężoną gamę barwną, używając przede wszystkim czerwieni, błękitów, szarości, bieli i czerni. Przedstawia miejsca, które są jej szczególnie bliskie (przykładowo mogą to być różne zabytki Warszawy) albo też zupełnie nieznane okolice i obiekty. Dzięki artystycznym zabiegom ukazane przestrzenie nabierają nowej jakości, stają się odrealnione, ale jednocześnie ponadczasowe i uniwersalne.

She was born in Milan Italy , where she lives and creates. She graduated from Politecinica di Milano where she achieved Master’s degree in architecture.

Her works are a mixture of photography and drawing. The artist uses old maps on which she applies architectural and landscape elements. Later on, she connect them into monochromatic visualisations that float between reality and abstraction. She also works with film negatives. She applies narrow palette of colours, mostly hues of red, blue, gray, white and black. She presents places that are close to her heart (for example the monuments of Warsaw) as well as unknown neigbourhoods. Thanks to some artistic procedures, the depicted spaces are given the new quality becoming almost unreal, but at the same time universal and timeless.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *