AFF7: Tytus Brzozowski

Tytus Brzozowski

Tytus Brzozowski

Mieszka i tworzy w Warszawie. W 2009 roku uzyskał dyplom Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.
W jego pracach architektura stanowi centrum uwagi, a wszystko inne jej podlega lub ją uzupełnia. Posługując się elementami krajobrazu, charakterystycznymi dla lokalności Warszawy, artysta tworzy nowe światy, które, mimo swej baśniowości, ciągle są tutejsze. Szuka nawarstwień historii, zestawia budynki z różnych miejsc i czasów. Można tu znaleźć intrygujące, surrealistyczne elementy, poukrywane wątki i zdarzenia. Artysta śmiało łączy rysunek z akwarelą. Jego prace to często surrealistyczne wizje miasta, widzianego z różnych perspektyw. Dużą rolę odgrywa precyzyjnie ukazana architektura w dużych skrótach perspektywicznych. Przyroda i ludzie najczęściej pełnią rolę drugoplanową. Intensywne światło i kolor różnicują formę, nadając dziełu swoistą aurę pogodnego i letniego lub chłodnego i zimowego dnia.

He lives and works in Warsaw. In 2009 he graduated from The Faculty of Architecture at The Warsaw University of Technology.

Architecture constitutes the main focus in his works of art and everything else seems to complement it. Using characteristic elements of Warsaw’s landscape, the artist creates new worlds that despite their magical spirit, still remain local. He looks for history by matching places and buildings from different times. Intriguing, surreal visions of a city seen from different perspectives, hidden plots and events may be found in his works. He confidently mixes watercolors with drawing. Precisely presented and foreshortened architecture plays a significant role in his art contrary to nature and people. Intensive light and colour differentiate the form, and at the same time, shape the peculiar aura of a bright summer or chilly winter day.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *