AFF7: Szymon Kurpiewski

Szymon Kurpiewski

Szymon Kurpiewski

Pochodzi z Konina. Ukończył studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na kierunku architektura krajobrazu.
W swojej twórczości posługuje się malarstwem olejnym, akrylowym, cienkopisem tuszowym, instalacją przestrzenną, haftem krzyżykowym, grafiką komputerową. Ceni sobie technikę kolażu graficznego.
Artysta zafascynowany jest człowiekiem, jego naturą, zwierzęcością, fizycznością i psychiką. Jego inspiracją są relacje i zjawiska, które wiążą ze sobą ludzi. Interesuje go to, o czym ci ludzie mówią i to, czego boją się powiedzieć. Przedstawiane treści cechuje symbolika. Deformacja cielesnej figuracji rzeczywistości wynika z subiektywnego, nacechowanego emocjonalnie postrzegania otoczenia i relacji łączących jego poszczególne elementy.
Sztuka jest dla tego artysty terapeutycznym medium wobec wewnętrznej destabilizacji.

He comes from Konin where he graduated from land reclamation at the Poznań University of Life Sciences.

He uses oil, acrylic, ink fineliner, dimensional installation, needle work and digital graphics in his creations. He appreciates the technique of graphic collage.

The artist is facinated by a human being with his psyche, animal and corporeal nature. He is inspired by relations and phenomena that connect people. He is interested in what these people say and what they are afraid to admit. The presented essence is full of symbolic meanings. The distortion of physical reality derives from the subjective, emotional perception of surroundings and relationships between its elements. Art is for Kurpiewski a personal means of self-therapy against inner chaos.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *