AFF7: Roman Opalinski

Roman Opalinski

Roman Opalinski

Pochodzi z Gorodoku w obwodzie lwowskim na Ukrainie i tam też dzisiaj mieszka i tworzy.

Ukończył Wydział Szkła Artystycznego Lwowskiego Instytutu Sztuki Użytkowej i Dekoracyjnej (Dziś Lwowska Akademia Sztuki)

Natomiast wcześniej, w 1985 roku ukończył Lwowskie Technikum Budowlane (Lwowskie Kolegium Budownictwa, Architektury i Wzornictwa, specjalizacja architektura). Brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w całej Europie. Jak twierdzi, inspiracje czerpie ze staroruskiej sztuki pisania ikon, ukraińskiej twórczości ludowej, ale i dzieł Picassa, Malewicza i francuskich impresjonistów. Swoje prace tworzy w różnych dziedzinach: malarstwa, grafiki i rzeźbiarstwa, konkretnie kowalstwa. Jego malarskie prace cechuje szeroka gama barwna i charakterystyczna dla artysty stylistyka postaci oraz zwierząt, która wyróżnia jego dzieła na tle innych prac. Przestrzeń buduje najczęściej poprzez zastosowanie perspektywy pasowej i hierarchicznej – charakterystycznych dla sztuki starożytnej i wczesnochrześcijańskiej. Pojawiająca się narracja, buduje opowieść i dorównuje swym bogactwem niezwykle urozmaiconej formie dzieł Opalińskiego.

He comes from Gródek, Ukraine, where he lives and works. He graduated from the Institute of Art and Decorative of Lviv at the Artistic Glass Departament. Previously he studied architecture in the Lviv College of Civil Engineering, Architecture and Design.

He is  inspired by Old Russian art of icons, Ukrainian folk art, works by Picasso, Malevich and the French impressionists. He works with various techniques such as painting, graphic prints and blacksmithing. His paintings are characterised by wide range of colours and stylized figures of animals and people. That makes his style distinctive and original. He builds the space by using the characteristical composition that was used in the ancient and early Christian art. The emerging narrative builds the story and matches the variety of forms of Opalinski’s art.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *