AFF7: Rajmund Wojciech Gałecki

Rajmund Wojciech Gałecki

Rajmund Wojciech Gałecki

Pochodzi z Rawy Mazowieckiej, dzisiaj mieszka i tworzy w Warszawie. Ukończył studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Artystycznym na kierunku wychowanie plastyczne.
Tworzy przede wszystkim pejzaże w technice olejnej i akrylowej. Pojawiają się na nich motywy podróży, przestrzeni i domu. Motyw poszukiwania właściwej drogi, szczególnie zakorzeniony w twórczości tego autora, ma początek w malarstwie niemieckiego twórcy Caspara Davida Friedricha i sprowadza się do symboliki romantycznej. Nieznajomość przyszłości i wybór właściwej drogi życiowej odsyłają również do egzystencjalizmu. Odpowiedzi na trudne pytania można odnaleźć na niektórych obrazach: celem wędrówki człowieka ma być bezpieczna przystań domu rodzinnego. I, podobnie jak u Friedricha, ta droga do domu bywa często niewyraźna, zamglona, przysłonięta przez gęste chmury. Ale bywa też prosta, słoneczna, podejrzliwie łatwa do pokonania.

He comes from Rawa Mazowiecka, but today, he lives and works in Warsaw. He graduated from Artistic Education programme at The Faculty of Fine Arts at Maria Curie-Skłodowska University in Lublin.

He mainly creates landscapes in oil and acrylic. The popular themes in his works are journey, space and home. The theme of searching for the right way, particularly embedded in his creations, originates in the German artist Caspar David Friedrich’s paintings, and refers to the romantic symbolism. The fear of unknown future and the choice of the right path in life bring up the philosophy of existentialism. The answers to difficult questions may be found in some of Gałecki’s paintings. According to the artist, the destination of human pilgrimage is a safe home haven. Likewise on Friedrich’s works, the road may be sometimes unclear, dim and hidden in heavy clouds; however, it can also be straight, beaming and suspiciously easy to go down.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *