AFF7: Rafał Rudko

Rafał Rudko

Rafał Rudko

Pochodzi z Puław, a dziś mieszka i tworzy w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Aktualnie studiuje na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Akwarela jest jego główną techniką malarską, ale ostatnio eksperymentuje również z olejem, rysunkiem i rzeźbą, łącząc je i modyfikując.

Jego akwarele emanują estetycznym pięknem. Są to najczęściej pełne nastroju i przenikającego światła pejzaże, malowane w wąskich gamach kolorystycznych, w których dominuje konkretny kolor. Każdy cykl dzieł ma swoje odrębne założenia. Czasem wyraża tematycznie dynamikę i pęd miasta, czasem nawiązuje do fotografii, a czasem opowiada historię o mroku zaułków miast.

He comes from Puławy, but lives and creates in Warsaw. He graduated from the Faculty og Architecture at Warsaw University of Technology. Currently, he studies at the Faculty of Graphic Art of the Academy of Fine Arts in Warsaw.

Watercolor is his favourite painting technique, but recently he expreriments with oil, drawing and sculpture modifying and mixing them together.

His watercolors emanate with aesthetical beauty. They are usually landscapes full of particular atmosphere and penetrating light painted in narrowed colour range with a concrete dominant. Every set of his works has its own initial concept. Sometimes it expresses dynamics and the pace of a city, sometimes relates to photography and often tells the story about the obscure city alleys.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *