AFF7: Piotr Trusik

Piotr Trusik

Piotr Trusik

Pochodzi z Warszawy. Dzisiaj mieszka i tworzy w Markach. Studiuje grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne w 2013 i 2014 roku.

Jego twórczość sięga ku malarstwu abstrakcyjnemu, w którym silnie zaznaczona linia horyzontu oraz następujące po sobie plany zarysowują pejzaż. Artysta bardzo często stosuje technikę in pasto w celu zróżnicowania struktury oraz faktury obrazu.
Jego prace są najczęściej monochromatyczne lub mają silnie zawężoną gamę kolorystyczną. Pojawiające się delikatne światło, które kontrastuje z barwnymi, prostymi figurami geometrycznymi, buduje aurę tajemnicy i głębi.

He was born in Warsaw. Currently, he lives and works in Marki. He studies Graphic Design at the Academy of Fine Arts in Warsaw. In 2013 and 2014 he was awarded Ministry of Culture and National Heritage scholarship for his outstanding achievements in art field.
His art refers to the abstract painting in which landscape is outlined by the strongly marked skyline and successive plans. The artist usually uses the in pasto technique to differentiate structure and texture of the painting.
Most of his works are monochromatic or have a narrowed range of colours. The aura of mystery and depth is being built by the soft light which contrasts with the colourful and simple geometric figures.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *