AFF7: Piotr Pardiak

Piotr Pardiak

Piotr Pardiak

Pochodzi z Krakowa. Studiuje fotografię na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz w École européenne supérieure de l’image in Poitiers w ramach projektu Erasmus+.

Techniki, którymi się posługuje, to: analog, fotografia cyfrowa, found footage, praca w ciemni z odbitkami fotograficznymi.
Artysta bazuje na dwóch cechach obrazowania fotograficznego: właściwości filmu analogowego (negatywu obrazu) oraz zjawiska inwersji (załamania fal świetlnych). Dzięki nim buduje modele, w których cechy obrazu zmienione są w taki sposób, by niemożliwe było rozpoznanie prawidłowości odbicia. Możliwości medium fotograficznego prowadzą do pytania o realność przedstawienia. Podział na negatyw/pozytyw, rejestrowany/zarejestrowany wyraźnie się rozmywa. Fotografia sprawia, że widziany przez odbiorcę obraz przestaje być tym, co rzeczywiście widzi, a to z kolei daje nowe pole do interpretacji dzieła.

He comes from Krakow. He is studying photography at the Multimedia Communication Faculty of the University of Arts in Poznan and the École supérieure européenne de l’image in Poitiers within the Erasmus+ exchange program.

He uses the following techniques: analog, digital photography, found footage,  darkroom processing of photographic prints.

His work is based on the two characteristics of photographic imaging: the properties of analog film (negative image) and the phenomenon of inversion (refraction of light). He uses them to build models, in which the image characteristics are altered in such a way so that it is impossible to recognize the regularity of reflection. The possibilities offered by the photographic medium lead to questions about the reality of the depicted image. The division between the negative and the positive, between what is being recorded and what has been recorded is noticeably blurred. The photograph causes the image seen by the recipient to be something else that what is actually seen, and this in turn opens new fields for interpretation of the artwork.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *