AFF7: Piotr Paraniak

Piotr Paraniak

Piotr Paraniak

Pochodzi ze Słubic, dzisiaj mieszka i tworzy w Poznaniu. Ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem z malarstwa sztalugowego. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Swoje prace wystawiał między innymi: w Galerii K.E.O w Atenach, w Brick Lane Gallery w Londynie, w Galerii u Jezuitów w Poznaniu, na Międzynarodowym Festiwalu Nowej Sztuki lAbiRynT. Nauczyciel malarstwa, rysunku, historii sztuki oraz wiedzy o kulturze. Konserwator zabytków architektury i malarstwa ściennego. Autor stałej rubryki „Oko krytyka” na portalu Polonorama.com.
W swoich pracach artysta zatrzymuje się w czasie, intensyfikuje swoje doznania i emocje w konkretnych miejscach na świecie, które są dla niego ważne poprzez wydarzenia, które tam miały miejsce. Bliski jest mu pejzaż, ukazany poprzez realizm z osobliwym filtrem surrealistycznej wizji widzenia i odbierania świata.

He comes from Slubice but lives and works in Poznan. He graduated from the Academy of Fine Arts in Poznan, where he graduated with honors in easel painting. He has participated in many individual and group exhibitions in Poland and abroad. His works have been on display in the following: K.E.O Galleryin Athens, Brick Lane Gallery in London, Jesuits Gallery in Poznan, lAbiRynT International Festival of New Art. He is a teacher of painting, drawing, art history and cultural studies. He is also conservator of monuments of architecture and mural painting. He writes a regular column „Critic’s Eye” on the website Polonorama.com.

In his artwork, the artist stops in time, reinforces his feelings and emotions in specific places in the world, which are important to him, through the events that took place in those places. He enjoys landscapes depicted through realism with a peculiar filter of a surreal vision and reception of the world.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *