AFF7: Piotr Ambroziak

Piotr Ambroziak

Piotr Ambroziak

Pochodzi z Łodzi. Studiował na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W 1996 roku obronił dyplom z wyróżnieniem w pracowni drzeworytu profesora Andrzeja Bartczaka. Jest uczestnikiem wielu stowarzyszeń artystycznych (Kultura Aktywna, Młodzi Sztuką, Otwarta Wystawa). W 1995 roku otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Obecnie doktorant na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Jest przede wszystkim autorem obrazów i obiektów, ale wypowiada się w różnych dziedzinach sztuki, często zacierając między nimi granice. Jolanta Ciesielska pisze o jego twórczości następująco: “Malarstwo Piotra Ambroziaka to wielopłaszczyznowa podróż poprzez pokłady ludzkiej podświadomości, świat archetypicznych symboli i wyobrażeń, pragnień i obaw. Wędrówka poprzez obszar uwarunkowań kulturowych prowadząca ku jaźni i praźródłom, ku temu, co w człowieku od wieków niezmienne i pierwotne. Jego wystawa “Aniołowie i kosmici” jest rodzajem peregrynacji, połączonej z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie o rolę człowieka we wszechświecie, o jego wolną wolę, o zdanie na siły wyższe, o istnienie tej Najwyższej”.

ENGLISH VERSION

He comes from Łódź where he studied at the Faculty of Graphics and Painting of The Academy of Fine Arts. In 1996 he graduated with honors from Professor Andrzej Bartczak’s woodcut workshop. He is a member of artistic associations, such as Kultura Aktywna, Młodzi Sztuką and Otwarta Wystawa. In 1995 he received scholarship from the Ministry of Culture and National Heritage. Currently, he realizes a Ph. D. programme at the University of Arts in Poznań.

He is known from his paintings and objects, but he tries out various branches of art often effacing borders between them. Jolanta Ciesielska, an art critique, states that Piotr Ambroziak’s painting is a multifarious trip through human subconscious. a world of archetypal symbols, visions, desires and fears. It is a wandering through a field of cultural determinants leading to what have been for ages constant and primeval in human nature. His exhibition titled Angels and Aliens appears to be a form of peregrination to finding the meaning of human existence in the universe, his free will and the existence of higher power.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *