AFF7: Paweł Jan Mikołajewski

Paweł Jan Mikołajewski

Paweł Jan Mikołajewski

Pochodzi z Białegostoku, dziś mieszka i tworzy w Warszawie. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych. Z zawodu informatyk.
Inspiruje go tonalizm, nastrojowość i mistycyzm dzieł powstałych w ramach tego ruchu. Potęgę światła w procesie tworzenia dostrzegał stopniowo. Zauważył, że gra światłocienia nie tylko wydobywa kształt, ale doskonale oddaje subtelne odcienie nastrojów, jakimi emanuje obraz. By móc tworzyć własne kompozycje, zbudował “pudełko cieni”.

Poza światłem ważną inspiracją dla niego są również uczucia jako nowa forma komunikacji. Artysta komunikuje się z odbiorcą, przekazując mu swoje uczucia za pomocą pędzla.

He was born in Białystok, lives and works in Warsaw. He is graduate of Warsaw University of Technology and Science on the Faculty of Mathematics and Information Science. He is a programmer by profession.

He is inspired by moodiness and mysticism of art associated with tonalism style. While developing his art skills, he was gradually discovering the importance of light in paintings. He noticed that chiaroscuro is not only exposing the shapes, but also perfectly capturing mood that a painting can emanate. He built his own “shadowbox” to be able to make his own compositions.

Emotions are for him a source of inspirations as important as light is. The artist communicates with a viewer by expressing his feelings using brush.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *