AFF7: Paweł Andrzej Roman

Paweł Andrzej Roman

Paweł Andrzej Roman

Pochodzi z Częstochowy, tutaj też mieszka dzisiaj i tworzy. Ukończył studia na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej na kierunku informatyka matematyczna. Studiował również na Politechnice Częstochowskiej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki na kierunku informatyka technologie informatyczne.
Jego inspiracją są prace Ivana Aivazovsky`ego, które przedstawiają piękno morza i miliony jego odcieni.  

W swoich kadrach próbuje pokazać ludzi, ich pasje, talenty, idee i wady. Zdjęcia mocno dopracowuje pod względem kompozycji, układu świateł i cieni. Z drugiej strony pozostawia niedoskonałości, plamy, zacieki, aby było widać, że jego praca, choć niedoskonała, wymaga czasu i poświęcenia i przede wszystkim jest unikatowa.

He comes from Częstochowa, where he lives and creates. He graduated from the Faculty of Fundamental Problems of Technology, specialization mathematical computer scienc, at Wrocław University of Technology. He also studied at the Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science at Częstochowa University of Technology.

It is Ivan Aivazovsky’s art with its beauty of the sea that inspires him most. In his photos he attempts to show people, their passions, talents, ideas and imperfections. His pictures are toroughly refined when it comes to composition, light and shadow. On the other hand, he intentionally does not get rid of the stains or patches in order to prove that his work, despite being imperfect, takes time and involvement, and what is the most important, remains uniqe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *