AFF7: Olga Tamara Prokop-Misniakiewicz

Olga Tamara Prokop-Misniakiewicz

Pochodzi z Warszawy, tutaj mieszka, pracuje i tworzy. Ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe z malarstwa i rysunku na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Studiowała również na University of Detroit oraz na Politechnice Warszawskiej. Obecnie pobiera nauki w Instytucie Edukacji Artystycznej APS w Warszawie.

Jej pasją jest przede wszystkim rzeźba w glinie oraz malarstwo olejne, akrylowe i akwarelowe.
Inspiruje się człowiekiem i jego przymiotami. Klasyczną i religijną treść ubiera we współczesną, atrakcyjną formę. Jej postacie, najczęściej stojące w klasycznym kontrapoście, przypominają Kurosów i Kory Polikleta oraz inne postacie greckiej mitologii okresu klasycznego. Mają jednak założone ręce. Takie przesunięcie stosowanej przez artystkę konwencji w kierunku abstrakcji, przenosi te postacie do współczesności.

She comes from Warsaw, where she lives, works and creates. She graduated with honors from her postgraduate studies in painting and drawing at the Academy of Fine Arts in Łódź. She also graduated from Warsaw University of Technology and the University of Detroit at the Faculty of Architecture. Currently, she is studying at the Institute of Art Education at Maria Grzegorzewska University in Warsaw.

Her passion is sculpture as well as painting. She uses various media: oil, acrylic and watercolour.

She is inspired by man and his qualities. She dresses the classical and religious content in modern and attractive form. Her characters, usually standing in a classic contrapposto, remind Poliklet’s Kuroses and Koras and other figures of Greek mythology of the classical period. However, their hands are crossed and this shift in the artist’s style directs them towards abstraction bringing them to the present.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *