AFF7: Obuchowicz Marta

Obuchowicz Marta

Obuchowicz Marta

Pochodzi z Zielonej Góry, tutaj też mieszka i pracuje. Ukończyła studia na Uniwersytecie Zielonogórskim na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na specjalności nauczycielskiej. Następnie uzyskała dyplom z projektowania graficznego. Dziś kontynuuje studia na specjalności multimedia.

Jej pasją są ilustracje, które tworzy na papierze o wymiarach 10×15 z wykorzystaniem długopisów, kredek, ekoliny i tuszu. Czasami posługuje się również techniką litografii.

Ilustracje tej artystki powstają poprzez improwizację i zabawę z plamą oraz fragmentami tekstów prasowych. Wszystkie elementy na rysunkach komponowane są na zasadzie skojarzeń i kontrastu pomiędzy znaczeniem a dosłownością słów. Artystka stara się, by jej prace były ukazywane w zabawny i nietuzinkowy sposób.

She comes from Zielona Góra, where she also lives and works. She graduated from the University of Zielona Gora, at the course of fine art education. She also obtained her degree in graphic design. Now she continues studying at media course. She’s passionate about illustrations, that she creates on paper size 10 x 15 cm, using pens, pencils, Ecoline and ink. Sometimes she also works with lithography. She creates her illustrations by improvising and playing with stains and fragments of press texts. All the elements are composed as association and contrast between meanings and literal words. She tries to expose her works in a joyful and unconventional way.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *