AFF7: Natalia Biegalska

Natalia Biegalska

Natalia Biegalska

Mieszka i tworzy w Zduńskiej Woli. Tutaj ukończyła Liceum Plastyczne na kierunku tkaniny artystycznej. Studiowała na Wydziale Edukacji Wizualnej i na Wydziale Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.  
W swoich pracach wykazuje się umiejętnością stosowania myślowych i formalnych skrótów. Bliska jest jej również poetyka ilustracji książkowej i plakatu. Wśród licznych inspiracji literackich i muzycznych przeważają te, które kreują nastrój niepokoju, chłodu i tajemniczości (choć niektóre prace graficzne nie są też wolne od zjadliwej groteski). Jej działania można określić jako “twórczość skróconej perspektywy”. Młoda artystka wciąż szuka właściwego sobie języka, używa przy tym różnych technik graficznych: akwaforty, suchej igły, drzeworytu. Wybrane środki ekspresji współgrają z istotą emocjonalnego przekazu.

She lives and works in Zduńska Wola where she gradutated from the Faculty of Tapestry at High School of Fine Arts. She continued her education at the Faculty of Visual Arts and the Faculty of Textile and Fashion at The Academy of Fine Arts in Łódź.

In her works she proves her ability to use mental and formal abbreviations. The poetics of book illustrations and posters appears to be close to her. Among numerous literary and musical inspirations, the ones that create the sense of concern, cold and mystery dominate; however, some of her graphics are not free from vicious grotesque. Her artistic activity might be called “the art of shortened perspective”. The young artist still searches for her own, right means of expression and that is why she reaches for various graphic techniques, such as etching, drypoint and woodcut. The chosen means undoubtedly harmonize with the essence of emotional message.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *