AFF7: Natalia Andrzejewska

Natalia Andrzejewska

Natalia Andrzejewska

Pochodzi z Warszawy. Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz absolwentką studiów podyplomowych w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Studiowała również w Accademia di Belle Arti w Wenecji. Obecnie jest doktorantką w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Praktykę artystyczną łączy z badaniami nad historią sztuki i kultury, czego efektem są różnorodne realizacje aktywności. Jest kuratorką i producentką wydarzeń kulturalnych: wystaw plastycznych, spektakli teatralnych, koncertów, projektuje przestrzenie ekspozycyjne, jest animatorką kultury, autorką opracowań teoretycznych na temat opieki konserwatorsko-kuratoryjnej sztuki współczesnej. Obecnie związana jest z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i pełni funkcję specjalistki ds. projektów kulturalnych.

Jej geometryczne obrazy są pełne związków z rzeczywistością, są wizualizacją pewnych pojęć. Uwidaczniają konflikt, niepokój, niepewność, próbę zamknięcia w sztywne ramy obrazu czegoś, co wymyka się definicjom. Rejestruje powidoki osobistej przestrzeni, intymnego obszaru.

She comes from Warsaw where she graduated from the Academy of Fine Arts. She finished studies at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences and Accademia di Belle Arti in Venice. Currently, she realizes a Ph. D. programme at the Faculty of Arts at The Jan Kochanowski University in Kielce.
Her artistic practices are conjoined with research on history of art and culture that result s in various realizations. She works as a culture animator, curator and producer of cultural events, artistic exhibitions, plays and concerts.  She also designs exhibition spaces and writes theoretical studies on curator and restorer care of contemporary art. Currently,  she cooperates with The Museum of the History of Polish Jews where she is a specialist of cultural projects.
Her geometrical paintings are visualizations of certain notions. They express conflict, concern, uncertainty and a challenge to close an indefinable notion in canvas. She registers afterimages of her own intimate territory.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *