AFF7: Monika Maria Dłuska

Monika Maria Dłuska

Monika Maria Dłuska

Pochodzi z Rzeszowa, tam też mieszka i tworzy. Ukończyła studia z kulturoznawstwa dalekowschodniego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki oraz na Universitat Politècnica de València.

W swoich pracach posługuje się kliszami fotograficznymi, filmowymi oraz spreparowanymi wydrukami na wzór negatywów, także malarstwem, rysunkiem i filmami wideo. Są one modyfikowane przy użyciu substancji chemicznych, biologicznych, różnych technik malarskich i rysunkowych. Końcowy obraz w postaci pozytywu uzyskiwany jest na drodze cyfrowej i prezentowany w formie powiększonego diapozytywu.
Inspirują ją i fascynują zjawiska fałszywych wspomnień, które polegają na zniekształceniu rzeczywistego doświadczenia lub stworzeniu wyimaginowanego obrazu poprzez mylenie lub mieszanie fragmentów zdarzeń. Niektóre z takich wspomnień mogą być połączeniem kilku rożnych sytuacji, które zostały zapamiętane jako jedno wydarzenie. Fałszywe wspomnienia często wykorzystują sny jako tło do prawdziwych doświadczeń i wydarzeń.

She comes from Rzeszów, where she currently lives and works. She studied far eastern culture at the Jagiellonian University. She also graduated from the Universitat Politècnica de València and the Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art at the Academy of Fine Arts in Cracow.

In her works she utilizes photographic and movie films and self-made negative look-alike prints, which are modified with the use of chemical and biological substances or painting and drawing techniques. The final positive image is obtained digitally and presented as an enlarged slide. She also paints, draws and makes videos.
She is fascinated by false memories, which emerge from the distortion of real experience or come from creating a mental image through confusing fragments of some events. Some of these memories might be a blend of few, different situations, which were remembered as one, integrated event. The false memories often constitute a background for real experiences and events.

10

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *