AFF7: Miłosz Tomasz Gortyński

Miłosz Tomasz Gortyński

Miłosz Tomasz Gortyński

Pochodzi z Piotrkowa Trybunalskiego, a mieszka i tworzy w Łodzi. Studiuje w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi na kierunku formy przemysłowe.

W jego pracach pojawiają się najczęściej motywy antropomorficzne, przywołujące wyobrażenie kształtów poszczególnych części ciała człowieka. Inspiracją artysty do tworzenia sztuki jest piękno ludzkiego umysłu, biblijna numerologia, heraldyki i znaki rozpoznawcze lóż wolnomularskich. Rysuje brzydotę, desperację i ból.
Za pomocą rysunku, malarstwa, grafiki, fotografii oraz rzeźby pragnie nawiązać kontakt z odbiorcą o podobnym sposobie postrzegania świata lub też zburzyć jego dotychczasowe myślenie o rzeczywistości.

He comes from Piotrków Trybunalski, but lives and creates in Łódź, where he is studying industrial design at the Higher School of Art and Design.

His works are dominated by anthropomorphic motives reminding of human body parts. He is inspired by the beauty of human mind, biblical numerology, heraldry and freemasonry. He draws ugliness, desperation and pain.

Through drawing, painting, grapics, photography and sculpture he aims to reach agreement with a viewer who has a similar viewpoint like himself; or on the contrary, revolutionize his current perception of reality.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *