AFF7: Michalina Czurakowska

Michalina Czurakowska

Michalina Czurakowska

Pochodzi z Płocka. Mieszka i tworzy w Warszawie. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa i na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Tworzy rysunki i ilustracje. Łączy przy tym nowoczesność z klasyką stylu Stanisława Wyspiańskiego. Od niedawna zaczęła doceniać i inspirować się dziełami Vincenta Van Gogha. W swoich pracach utrzymuje bajkową stylistykę i estetykę komiksu. Duże, płaskie plamy barwne o intensywnym kolorze, połączone z graficznym rysunkiem o charakterystycznej, mocnej kresce, tworzą kontrastową w swej formie kompozycję. Postacie ludzkie i zwierzęce, wyimaginowane śpiące smoki i grające na trąbach anioły, pokazane w różnych perspektywach, tworzą alternatywne światy, co czyni pracę atrakcyjną w odbiorze.

She comes from Płock, but lives and works in Warsaw. She was studying at the Academy of Fine Arts in Warsaw at the Faculty of Painting and at the Academy of Fine Arts in Cracow.

She creates drawings and illustrations in which she combines modernity with the classic style of Stanisław Wyspiański. Recently she began to appreciate Van Gogh’s pieces, in which she found inspiration. Her works are characterized by fabulous style and comic book aesthetics. Big, flat, intensive planes of colour combined with graphic drawing characterised by bold strokes create a composition that is contrasting in its form. Human and animal figures, imaginative sleeping dragons and angels playing on trumpets, all exposed in various perspectives, build alternative worlds what makes her pieces visually attractive.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *