AFF7: Michał Wawrzyniak

Michał Wawrzyniak

Michał Wawrzyniak

Pochodzi z Niemodlina. Mieszka i tworzy w Opolu. Ukończył studia z psychologii i pedagogiki na Uniwersytecie Opolskim. Jako artysta jest samoukiem. Wciąż eksperymentuje ze sztuką. Najpierw tworzył instrumenty z różnych przedmiotów, potem zajął się rzeźbieniem. Początkowo rzeźbił postacie lalkowe (roboty)  dla “teatru w walizce”. Ta praca otworzyła mu drogę do rozwoju pasji.
Obecnie uprawia rzeźbę multimedialną. Stosuje metaloplastykę, rzeźbi w glinie, klei i skręca. Posługuje się różnymi tworzywami: metalem, gumą, ceramiką, szkłem, kamieniem, tworzywami sztucznymi, skórą, muszlami nadmorskimi. Łączy przetworzone resztki starych przedmiotów użytkowych z tymi, które wykona własnoręcznie.

He comes from Niemodlin, but lives and creates in Opole. He graduated from psychology and pedagogics at the Opole University. He is a self-taught artist. He is constantly experimenting on art field.
At first, he was making musical instruments from different items, and then he began to sculpt.
Firstly, he was making dolls (robots) for the so-called “theatre in a suitcase”. This job let him develop his passion.
Currently, he makes multimedia sculpture. He uses metal work, sculpts in clay, tapes and screws.
In his works he uses different materials such as: metal, gum, ceramics, glass, stone, plastic, leather and seashells. He mixes processed, old items leftovers with those which he creates himself.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *