AFF7: Martyna Huczko

Martyna Huczko

Martyna Huczko

Pochodzi z Rzeszowa, dzisiaj mieszka i tworzy w Sanoku. Ukończyła z wyróżnieniem studia I stopnia na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obecnie studiuje arteterapię na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Inspirację, potrzebną do tworzenia, czerpie z otaczającej ją przyrody oraz zabudowy historycznej, charakterystycznej dla regionu, w którym przebywa.

Najchętniej tworzy w technice linorytu. Jej prace charakteryzują się silnym kontrastem światłocieniowym, dają wrażenie negatywu dzięki tajemniczej głębi i specjalnej kompozycji. Z ciemnego tła wyłaniają się silnie oświetlone elementy, tworząc niemalże teatralną scenografię. Da się również zauważyć niezwykłe zróżnicowanie stosowanej kreski: od drobnej i delikatnej, przypominającej dzieła impresjonistyczne, po ekspresyjne, zgeometryzowane w swej formie. Artystka łączy bionikę przedstawionych form przyrody i kultury wiejskiej z prostymi elementami małomiasteczkowej architektury. Graficzne chiaroscuro przywodzi na myśl malarskie prace Caravaggio.

She comes from Rzeszów, but lives and creates in Sanok. She graduated with honors from the Faculty of Fine Arts at the University of Rzeszów. Currently, she studies art therapy at the Maria Grzegorzewska University in Warsaw.

She finds the necessary inspirations in nature and historical buildings that surround her in her native region.

Her beloved technique is linocut. Her works are characterised by special composition and a strong Caravaggio-like chiaroscuro which gives them the spirit of photographic negative with its mysterious depth. Heavily sunlit elements emerge from the dark background creating almost theatrical scenography. Moreover, the diversity of the lines is what can be noticed in the artist’s works: some of them are fine like in impressionist pieces, and other are expressive and geometrical. The artist perfectly combines the bionics of the forms taken from nature with elements of provincial architecture.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *