AFF7: Marek Konatkowski

Marek Konatkowski

Marek Konatkowski

Pochodzi z Warszawy. Tutaj również mieszka i pracuje. Ukończył studia na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Jego prace ukazują zróżnicowane sceny rodzajowe. Z jednej strony przypominają one polskie malarstwo prymitywizmu i jego główną postać – Nikifora Krynickiego, a z drugiej strony zbliżają się do ikonografii Jerzego Nowosielskiego. Płaska plama barwna, często surowa i intensywna kolorystyka przywołują niemieckich ekspresjonistów z Kirchnerem na czele. Poprzez tę nietuzinkową formę artysta buduje swoją osobowość malarską, pragnie zainspirować swoich odbiorców do przemyśleń na temat otaczającego nas świata.

He comes from Warsaw, where he also he lives and works. He graduated from the Pedagogical Faculty of the University of Warsaw.

His works show different genre scenes. On the one hand, they resemble Polish Naïve art and its main representative – Nikifor Krynicki, and on the other hand they are close to the iconography of Jerzy Nowosielski. A flat spot of color that is often raw and intense evokes German Expressionists such as Kirchner. Through this remarkable form, the artist builds his artistic personality, he wishes to inspire the viewers to reflect on the world around us.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *