AFF7: Marcin Pecka

Marcin Pecka

Marcin Pecka

Pochodzi z Bieczu, a dziś mieszka i tworzy w Rzeszowie. Studiował między innymi na Wydziale Sztuki Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W swojej twórczości inspiruje się emocjami, przyrodą i zwierzętami, a w szczególności kotami.

Podczas tworzenia posługuje się najczęściej ekspresyjnymi gestami oraz przypadkowymi formami wyrazu. Fascynuje go zjawisko błędu. Zaczyna od oddania na płótnie owocu nieświadomego impulsu, by potem go skorygować i zburzyć. Proces ten jest cykliczny, dopóki dzieło w pełni nie usatysfakcjonuje autora, który żongluje całym spektrum swojej osobowości: od id, przez ego i superego.

He comes from Biecz, but lives and works in Rzeszow. He studied at the Faculty of Art and Artistic Education of the University of Rzeszow.

His artwork is inspired by emotions, nature and animals, especially cats.

In his work he most often uses expressive gestures and accidental forms of expression. He is fascinated by the phenomenon of error. He starts by painting the fruit of an unconscious impulse on the canvas, only to correct it and then destroy it. This process is cyclic and lasts until the artwork fully satisfies the author, who juggles with all the aspects of his personality: the id, the ego and the superego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *