AFF7: Marcin Mateusz Minor

Marcin Mateusz Minor

Marcin Mateusz Minor

Pochodzi z Warszawy, dziś mieszka i tworzy w Petrykozach. Ukończył studia na Europejskiej Akademii Sztuk na kierunku malarstwo, pobierał nauki również na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej na kierunku pedagogika oraz w Polskim Instytucie Ericksonowskim na kierunku arteterapia.

Inspirują go przyroda, architektura, wszelkie kontrasty. W młodzieńczych latach zafascynował go również komiks.

W swych pracach stosuje akryl na płótnie i papierze, akwarelę, tusz, olej, suche pastele oraz digital art. W zależności od podejmowanej tematyki, używa zarówno intensywnych barw i szerokiej palety kolorów, po pastelowe, przygaszone barwy, dotykające monochromatu.

Poetyckość i baśniowość jego prac przenosi odbiorcę w wyimaginowany, cudowny świat. W ilustracjach tego artysty pojawiają się ukazane w różnych scenach postacie ludzkie oraz zwierzęce, często o cechach antropomorficznych. Żywa narracja przywodzi wspomnienie o krainie dzieciństwa.

He comes from Warsaw, but today lives and works in Petrykozy. He studied painting at the European Academy of Fine Arts and pedagogy at the Humanities and Economics University. He also studied art therapy at the Polish Erickson Institute.
He is inspired by nature, architecture and any contrasts. In the early years he was fascinated by comic books.
He works with acrylic on canvas and paper, watercolour, ink, oil pastels and digital art. Depending on the subject, he uses either intense and diverse colours or calm, muted onesthat are close to monochrome.
The fairytale style of his works carries you into the imaginary world of fantasy. His illustrations show various scenes with human figures and animals often having anthropomorphic features. Lively narration brings back the memory of childhood.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *