AFF7: Magdalena Dorota Szilke

Magdalena Dorota Szilke

Magdalena Dorota Szilke

Pochodzi z Warszawy, tutaj mieszka i uprawia swoją twórczość. Uzyskała dyplom z malarstwa sztalugowego z wyróżnieniem dziekańskim na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Tworzy w wielu technikach malarskich: olej na płótnie, akryl, tusz, batik, akwarela, ceramika, gobelin, haft, filc.
W malarstwie inspiruje ją przyroda i wszelkie zjawiska atmosferyczne. Jej prace to abstrakcje, często monochromatyczne lub o mocno zawężonej gamie kolorystycznej. Cechuje je osobliwe światło, które buduje przestrzeń dzieła i jego nieokreśloną głębię. Swoim minimalizmem przywodzi na myśl obrazy Marka Rothko. Jednak jej prace są bliższe naturze pod względem kształtu przedstawienia form. Mnogość łuków, obłych form i elementów sugeruje przetworzenie tych zjawisk przyrody, które artystkę i inspirują, i fascynują.

She comes from Warsaw, where she lives and creates. She graduated with honors from the Academy of Fine Arts in Warsaww with the diploma in easel painting.

Her beloved techniques are oil on canvas, acrylic, ink, batik, watecolor, ceramics, gobelin, needlework and felt.

It is nature and the weather conditions that inspire her to paint. Her works are usually narrowed in colour range or entirely monochromatic abstract pieces. They are characterised by the extraordinary light that builds their undetermined depth. With their minimalism they may refer to the paintings of Mark Rothko. However, the authors works are closer to nature because of their depiction of forms. The presence of a variety of arcs, oval forms and elemets suggest processing those conditions of nature that highly fascinate the artist.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *