AFF7: Magda Fokt

Magda Fokt

Magda Fokt

Pochodzi z Warszawy, gdzie mieszka i tworzy. Ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa, gdzie otrzymała dyplom z wyróżnieniem w pracowni profesora Rajmunda Ziemskiego. Obecnie podejmuje studia doktoranckie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku sztuki piękne.

Tworzy w technikach malarstwa olejnego, akrylu, kolażu, reliefu na papierze i płótnie.

Źródłem jej malarskich inspiracji jest pejzaż, który stanowi punkt wyjścia do poszukiwań w obrębie abstrakcji. W prezentowanym cyklu skupia się na szczególnym aspekcie pejzażu, w którym zderza kamienie i wodę, zatrzymuje się nad ich wzajemnym wpływem, szukając analogii do ludzkiej tożsamości, na którą oddziałuje świat zewnętrzny. To dwie różne materie, dwa różne charaktery, które ścierają się ze sobą, jednocześnie współistniejąc w pewnej symbiozie. Zróżnicowana zarówno materia, kształty i rola, jakie pełnią w naturze sprawia, że kamienie i woda dopełniają się i jednocześnie wykluczają, dając pole wiecznej grze i walce.

She comes from Warsaw, where she lives and creates. She graduated with honors from the Academy of Fine Arts in Warsaw at Proffesor Rajmund Ziemski’s studio at the Faculty of Painting. Currently, she realizes a Ph. D. programme at the Faculty of Arts at the Jan Kochanowski University in Kielce.

She paints in oil and acrylic; moreover, she creates collages and reliefs on paper and canvas.

She is inspired by landscape, which constitutes the starting point for searching inspiration in abstract art. In the presented set of works she focuses on particular elements of landscape: water and rock. She contemplates their influence on each other, which is analogous to human identity on which the outside world has impact. They are the two matters, two diverse characters that clash with each other, but simultaneously coexist in specific symbiosis. The distinct matter, shapes and the role they play in nature makes rocks and water mutually exclusive and complementary at the same time in an everlasting fight.

10

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *