AFF7: Maciej Szymanowicz

Maciej Szymanowicz

Maciej Szymanowicz

Pochodzi z Białegostoku, a dzisiaj mieszka i tworzy w Warszawie. Ukończył studia na Akademii Teatralnej w Warszawie na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Otrzymał wiele nagród, między innymi: Nagrodę Literacką m.st. Warszawy 2011 za ilustracje do książki Joanny Papuzińskiej „Asiunia”, Nagrodę PRZECINEK I KROPKA 2013 w kategorii Najlepsza Książka Dziecięca za ilustracje do książki „Wszystkie moje mamy” Renaty Piątkowskiej.

Jego ulubione techniki to digital painting, ołówek i akwarela. Inspiracji do swoich prac artysta poszukuje w obiektach i zjawiskach nienazywalnych i niewypowiedzianych. Tworzy nasycone narracją ilustracje, w których pojawiają się zarówno postacie antropomorficzne, jak i zwierzęce, roślinne, noszące ludzkie cechy. Przenoszą odbiorcę w osobliwy świat wyobraźni artysty, tożsamy niejednokrotnie z baśnią. W tym świecie zwierzęta i rośliny mówią i uśmiechają się, żyją w pewnej symbiozie, współtworzą wspólny dla siebie świat snu i bajki.

He comes from Białystok, but he lives and creates in Warsaw. He graduated from the National Academy of Dramatic Art in Warsaw and the Faculty of Puppet Art in Białystok. He received several awards, i.a. the 2011 literary award of the City of Warsaw for his illustrations to the “Asiunia” book by Joanna Papuzińska, the PRZECINEK I KROPKA 2013 award in the category of the best children’s book for the illustrations to “Wszystkie moje mamy” book by Renata Piątkowska.

His favourite techniques are digital painting, pencil and watercolor. He seeks inspiration in objects and notions that cannot be named or pronounced. He creates narrative illustrations in which he incorporates anthropomorphic animal and plant figures. They transfer the viewer into the fabulous, imaginary world of the artist. In this world animals and plants talk, smile and live in a prefect symbiosis creating their own world of dream.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *