AFF7: Leszek Kunicki

Leszek Kunicki

Leszek Kunicki

Pochodzi z Sokołowa Podlaskiego, a dziś mieszka i pracuje w Skrzeszewie. Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu i Państwową Wyższą Szkołę Plastyczną w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki.
Główną inspiracją jego prac jest miejscowość, w której mieszka oraz rzeka Bug jako granica o wielu znaczeniach i wymiarach kulturowych.

W swoich pracach stosuje techniki mieszane: pozłotnictwo, żywicę, rzeźbę, malarstwo, stolarstwo, relief. Tworzy abstrakcyjne obiekty i instalacje o prostych, najczęściej symetrycznych, geometrycznych kształtach. Ta symetria bywa często linią dzielącą pracę na dwie, niemal identyczne części, które przypominają lustro, dając symetryczne odbicie. Powstałe dzieło wyróżnia nierzadko akcent kolorystyczny. Formy przedstawionych prac są najczęściej bioniczne, zaczerpnięte z natury. Ich kolor jest niejednokrotnie ziemisty, zgaszony, naturalny i bliski przyrodzie, z którą artysta jest tak silnie związany.

He comes from Sokołów Podlaski, but currently lives and works in Skrzeszew. He graduated from the High School of Fine Arts in Supraśl and studied painting and graphic arts at the State Higher School of Fine Arts in Gdańsk.

It is his native spot and the River Bug, with its banks having different cultural meanings, that inspire him most. In his works he incorporates mixed media: gilding, resin, sculpture, painting, carpentry and relief. He creates symmetrically and geometrically constructed abstract objects. In some cases this symmetry appears to cut an artpiece into two, equal parts which resemble mirror giving identical reflections. The finished work marks out with its colourful accent. The forms of the presented works are usually bionic, inspired by nature that the artist feels so strongly connected with, and its natural, charcoal-gray dimmed hues.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *