AFF7: Krzysztof Sławomir Król

Krzysztof Sławomir Król

Krzysztof Sławomir Król

Pochodzi z Krakowa. Ukończył studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku organizacja i zarządzanie. Jak pisze o nim mgr Joanna Gościej-Lewińska, kierownik Galerii CENTRUM w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie: “Twórczość malarską i rysunkową Krzysztofa Sławomira Króla wyjątkowo trudno scharakteryzować, bowiem nie ma artystów mu podobnych. Nie ulega wątpliwości, że jest to sztuka i symboliczna, i metaforyczna zarazem. Nie ma tu jednak żadnych symboli umownych. Artysta znajduje odpowiedniki ze świata zewnętrznego, poznawalnego zmysłowo dla wyrażenia swoich stanów wewnętrznych. Jednak i te odpowiedniki zostały przez niego przetworzone, zdeformowane, przemienione tak, że nabierają nowych znaczeń, budząc w widzu uczucia i doznania trudne do określenia w kategoriach logicznego rozumowania. Przekazowi obrazów Króla należy się poddać niejako bezwolnie, nie usiłując schwytać i sklasyfikować skojarzeń, które wywołują. Dlatego też treściowa analiza jego prac malarskich ma wartość względną i subiektywną”.

He comes from Cracow where he graduated from the Faculty of Management at Cracow University of Economics. Joanna Gościej-Lewińska MA, the head of CENTRUM gallery in Nowohuckie Centrum Kultury in Cracow, states that painting and drawing of Krzysztof Sławomir Król cannot be easily characterised, because there are not many artists comparable to him. Undoubtedly, his art appears to be symbolic and metaphorical, but no conventional symbols may be found in it. In order to express his own frame of mind, the artist searches for equivalents of the outer world that can be sensually explored. However, these equivalents have been reprocessed, deformed, and transformed in a way that they attain new meanings which evoke feelings hard to describe in terms of logic. The subjects of his works are undefined and elusive beings which makes a trial to analyze his art pieces highly subjective and relative.

10

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *