AFF7: Krzysztof Łyżyn

Krzysztof Łyżyn

Krzysztof Łyżyn

Pochodzi z Jarosławia, a dzisiaj mieszka i pracuje w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uzyskał tytuł technika form przemysłowych o specjalności meblarstwo artystyczne w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Wybranych Zagadnień Projektowych na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Architektury Wnętrz, gdzie również był wykładowcą.
Jego inspiracją jest sfera sacrum i przeżywanie katharsis. Uważa, że dzieło powinno być ściśle z nimi związane. Artysta przypomina, odwołując się do filozofii Witkacego, że człowiek, zawieszony w procesie współtworzenia i współodczuwania, jest częścią całości, jednością w wielości i wielością w jedności. Dąży do osiągnięcia równowagi pomiędzy wewnętrznymi doznaniami a tożsamością.

He was born in Jaroslaw, but he lives and works in Ostrowiec Świętokrzyski. He received the title of Industrial Design Technician specialised in artistic furniture at the State High School of Art in Kielce. He graduated with honors from the Design Issues Studio at the Academy of Fine Arts in Warsaw (Department of the Interior Design), where also worked as an academic teacher.

The sphere of sacred and the experience of catharsis remain his inspirations. He believes that work should be closely associated with them. Referring to Witkacy’s concept, the artist states that a human, suspended in the process of contribution and empathy, is a part of the whole being at the same time a unity in the multitude and a multitude in the unity. He aspires to achieve balance between internal experiences and the identity.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *