AFF7: Krzysztof Ireneusz Jurczak

Krzysztof Ireneusz Jurczak

Krzysztof Ireneusz Jurczak

Pochodzi z Bielska-Białej, dziś mieszka i tworzy w Warszawie. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej na kierunku artystyczny druk sitowy.

Większość jego prac wykonana jest techniką mieszaną: tradycyjnie przy użyciu rapidografu i/lub tuszu na kartonie, a potem poddana obróbce graficznej. Niektóre z prac są całkowicie wykonane przy użyciu tabletu i komputera. Dzieła przyjmują formę ilustracji i plakatu, w których to płaska plama barwna oraz rysunek pełnią funkcję dominującą. Charakterystyczna jest też zawężona gama barwna i płaskie, jednolite tło.
Poprzez surrealistyczną stylistykę artysta opowiada o subiektywnych wyobrażeniach świata za pomocą graficznej metafory przestrzeni. Bawi się wyobraźnią, tworzy wyimaginowane postaci i rekwizyty z pogranicza groteskowego nadrealizmu magicznego. Miesza zoomorfizm z personifikacją zwierząt. Pojawiające się w złożonych relacjach postacie ludzkie i zwierzęce nadają pracom osobliwą treść i narrację.

Born in Bielsko-Biała, currently lives and creates in Warsaw. He graduated from the School of Fine Arts in Bielsko-Biała with a degree in artistic screen printing. The majority of his works are created using a mixed technique, combining a traditional method of using a technical pen and/or ink on cardboard and later on subjected to graphic processing. Some of his works are created entirely using a tablet and a computer.  His work takes the form of an illustration or a poster where a flat, color spot and drawing have a dominant function. A limited color range and muted backgrounds are distinctive characteristics in his work. Through his surrealistic style, he presents a subjective vision of the world using  graphic metaphors of space. He plays with the imagination, creating imaginary characters and elements bordering on grotesque, magical surrealism. He mixes zoomorphism with anthropomorphism, with humans and animals appearing in sophisticated relationships, which creates peculiar content and unique narration.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *