AFF7: Klaudia Kudelska

Klaudia Kudelska

Klaudia Kudelska

Pochodzi z Warszawy, gdzie mieszka i tworzy. Studiowała na Wydziale Malarstwa Europejskiej Akademii Sztuk. Uzyskała dyplom z wyróżnieniem u profesor Barbary Szubińskiej, a aneks z projektowania graficznego u Mieczysława Wasilewskiego

Zajmuje się malarstwem figuratywnym i narracyjnym. Posługuje się techniką akrylową i olejną. Ważnym elementem jej prac jest rysunek.
W swoich obrazach opowiada historie związane z osobistym przeżywaniem rzeczywistości i stosunkiem do natury. Interesuje ją temat wzrostu i ewolucji, przenikanie się kształtów i zmiany zachodzące w świecie. Próbuje je zrozumieć i zinterpretować. Wizerunki ludzi, zwierząt czy roślin służą jej jako przykłady form przyjmowanych przez rzeczywistość.

Często wraca do tych samych motywów i podejmuje jeden temat, wciąż na nowo pozwalając obrazowi ewoluować i zmieniać się z każdą nową odsłoną. Pozwala niejako żyć obrazowi własnym życiem. Skupia się na obserwacji i uchwyceniu momentu zmiany. W czasie pracy do każdego obrazu przenika duża ilość jej własnych emocji, więc jest on również odbiciem stanu psychofizycznego artystki.

She comes from Warsaw, where she lives and works. She studied at the Faculty of Painting at the European Academy of Fine Arts. She graduated with honors under Professor Barbara Szubinska and completed her graphic design project under Mieczyslaw Wasilewski.

   She focuses on figurative and narrative painting in acrylic and oil. Drawing is an important part of her work.

   Her paintings tell stories associated with her personal experience of reality and attitude towards nature. She is interested in growth and evolution, permeation of shapes, and changes in the world, which she tries to understand and interpret. She treats images of people, animals and plants as examples of the forms taken by reality.

She often returns to the same themes and explores a single topic, allowing the painting to constantly evolve and change with each new version. She lets the painting have a life of its own. She focuses on observing and capturing the moment of change. A great amount of her emotions penetrate into her painitngs, thus making them also a reflection of the her psychophysical condition.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *