AFF7: Katarzyna Wieczorek

Katarzyna Wieczorek

Katarzyna Wieczorek

Pochodzi z Siedlec, tam też mieszka i tworzy. Ukończyła pedagogikę z plastyką na Akademii Podlaskiej.
W sztuce inspiruje ją wolność wypowiedzi. Poprzez barwę, formę i kształt artystka ukazuje stany psychiczne człowieka.
Jej prace to fotografie artystyczne, poddane zaawansowanej obróbce graficznej i pomalowane manualnie. Dzięki operowaniu światłem i barwą są pełne kobiecego ciepła i miękkiej zmysłowości. Kształty i zarysy postaci raz wyłaniają się spod zwiewnego materiału, a raz zanikają całkowicie. Artystka wprowadza narrację poprzez budowanie relacji człowiek-przedmiot, człowiek-człowiek. Anonimowość ukrytych pod materiałem postaci odbiera im ich własną osobowość, nadając jednocześnie uniwersalne cechy rozmaitych ludzkich zachowań.

She comes from Siedlce,  where she lives and creates.  She graduated from pedagogics with visual arts on Akademia Podlaska.
She is interested in the freedom of expression in art. Through the colour, the form and the shape the artist shows human mental conditions.  
Her works are fine art photography, digitalised  and coloured manually.  Through the usage of light and colour, they are filled with female warmth and soft sensuality. Shapes and figurative outlines once emerge from ethereal substance, once vanish completely.  The artist introduces a narration through creating a relationship between a human and an object or a human and a human. The anonymity hidden under the clothing of a figure deprives them of their own identity, at the same time giving them universal features of human behaviour.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *