AFF7: Katarzyna Mol

Katarzyna Mol

Katarzyna Mol

Pochodzi z Krakowa, tutaj też mieszka i pracuje. Ukończyła między innymi Szkołę Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie na kierunku skrzypce oraz fortepian.

Jej sztukę można zaliczyć do abstrakcji ekspresyjnej, wypływającej z taszyzmu, malarstwa typu informel, a nawet action painting. Na pierwszy plan wysuwa się spontaniczność gestu, budowanie tkanki malarskiej i przełamywanie kompozycji, która ogranicza dramatyzm dzieła. Charakterystyczną cechą jej obrazów jest chromatyka. Kolory, oddające namiętności i emocje, mają swoje odzwierciedlenie w formie i fakturze.

She comes from Cracow, where she now lives and works. She graduated from the Ignacy Jan Paderewski Music School of Krakow majoring in violin and piano. Her art can be classified as abstract expressionism. It is also inspired by tachism, informel painting or action painting. The main part of her painting is the spontaneity of gesture. This builds the structure or breaks through the composition that can limit the drama of a painting. A characteristic feature of her paintings is chromatics. The colours, form and texture that she uses reflect her passion and emotions.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *