AFF7: Karolina Chorązka-Paluch

Karolina Chorązka-Paluch

Karolina Chorązka-Paluch

Urodziła się w Krakowie. Tam też mieszka i tworzy. Ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w zakresie malarstwa sztalugowego. Tam też uzyskała dyplom z wyróżnieniem w pracowni profesora Adama Wsiołkowskiego. Odbyła również studium podyplomowe z grafiki komputerowej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Jej malarstwo ma swoje źródło w fotorealizmie, lecz artystka wychodzi poza jego obręb, przekraczając granicę surrealizmu i ekspresjonizmu. Sceny rodzajowe, w których pojawiają się relacje międzyludzkie, usytuowane są na pograniczu snu i jawy. Tworzy w szerokiej gamie barwnej, nie bojąc się mocnych zestawień kolorystycznych na przykład zieleni z czerwienią, granatem i różem.
Inspiruje ją realizm magiczny, rzeczywistość przetworzona przez wyobraźnię twórcy, oniryzm i wspomnienie radosnych i traumatycznych doświadczeń życiowych. Uważa, że materiałem artystycznym dla twórcy powinno być to, co jest mu znane, rozpoznawalne i oswojone.

She was born in Cracow where she lives and creates. She graduated with honors from the Academy of Fine Arts in Cracow at Professor Adam Wsiołkowski’s Faculty of Painting and did a postgraduate course in digital graphics at the AGH University of Science and Technology.

Her painting originates in hyperrealism, but the artist crosses its border leading us towards surrealism and expressionism. Genre scenes, in which interpersonal relations are present, appear to float around dream and reality. She uses a varied colour palette not being afraid of bold juxtapositions, e.g. green and red, navy and pink.

She is inspired by magic realism, the reality that is reprocessed by the artist’s own imagination, onirism and the memory of both traumatic and the happiest life experiences. She believes that the most inspiring artistic material are notions that the artist is acquainted and accustomed with.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *