AFF7: Kamila Wojciechowicz

Kamila Wojciechowicz

Kamila Wojciechowicz

Pochodzi z Fitzroy w Australii, a dziś mieszka i tworzy w Warszawie. Tutaj też ukończyła grafikę warsztatową i rysunek na Akademii Sztuk Pięknych. Studiowała również ilustrację na Visual Arts Department w Camberwell College of Arts w Londynie oraz w Fabbrica delle Favole pod kierownictwem Chiary Carrer.
W sztuce inspiruje ją świat fantasmagoryczny, realizm magiczny oraz dzieła dawnych mistrzów, takich jak Hieronymus Bosch, Albrecht Durer, Leonardo da Vinci. Urzekają ją również miedzioryty wiktoriańskie.

Artystka najczęściej tworzy kolaże i rysunki piórkiem w tuszu. Uprawia również grafikę komputerową. Jej prace są albo monochromatyczne i rysunkowe, albo tworzone w szerokiej gamie barwnej z użyciem jaskrawych kolorów. Czasem łączy obie techniki, z których powstają fantastyczne, przestrzenne kolaże. Postacie z obrazów Boscha i innych symbolistów przenikają do jej świata, aby odegrać nową rolę. Dzieła są nasycone narracją, ubraną w rysunkową i malarską formę, dzięki czemu zyskują na atrakcyjności.

Born in Fitzroy, Australia. Currently lives and creates art in Warsaw. She studied Printmaking and Drawing at the Warsaw Academy of Fine Arts. She also studied Illustration at the Visual Arts de- partment at Camberwell College of Arts in London, and at Fabbrica delle Favole under the guidance of Chiara Carrer.
She is inspired by the fantasmagorical world, magical realism and the works of old masters, such as Hieronymus Bosch, Albrecht Durer, Leonardo da Vinci. She is also enthralled by Victorian etchings. The artist mainly focuses on collages and ink drawings. She also uses computer graphics in her creative process. Her artworks are either monochromatic and detailed drawings, or created in a wide range of vivid colours. Sometimes she combines both techniques and creates stunning, spatial collages. Characters from the works of Bosch and other symbolists are infiltrated into her world, to play a new role. Her works are full of narration, transferred into a graphic and colourful form, which adds to their attractiveness.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *