AFF7: Janusz Orzechowski

Janusz Orzechowski

Janusz Orzechowski

Pochodzi ze Szczecina. Tutaj też mieszka i tworzy. Ukończył studia w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej na Wydziale Grafiki w Szczecinie.

Inspiruje się głównie dawnym malarstwem realistycznym, nową, kolorową sztuką figuratywną, pop-artem, street artem, filmem i reklamą.

Jego malarstwo cechuje sprawne połączenie realizmu z fantastyką, zarówno pod względem formy, jak i treści. Szeroka gama intensywnych barw oraz dynamiczne kompozycje dają wrażenie zatrzymania w ruchu i czynią prace atrakcyjnymi pod względem wizualnym.

He comes from Szczecin, where he lives and creates. He graduated from the School of Arts in Szczecin at the Graphic Design Department.

He is inspired mainly by old painting of realism, new, colorful figurative art, pop-art, street art, film and advertisement.

In his painting he cleverly combines realism with fantasy, both in form and content. A wide range of intense colours and dynamic compositions give the impression of a sudden stop and make the work visually attractive.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *