AFF7: Jakub Tomczak

Jakub Tomczak

Jakub Tomczak

Pochodzi z Rzeszowa. Tam też mieszka i tworzy. Ukończył studia na Wydziale Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Brał udział w kilku wystawach indywidualnych i zbiorowych, między innymi w Internationales Künstlertreffen w Dodenburgu w ramach projektu Heckenlandforum oraz w CROSS-BORDER INTERNATIONAL NETWORK OF HISTORY AND ARTS w Luksemburgu.
Inspiruje go miękkość form. W swojej sztuce pragnie ukazać materię stali na granicy złudzenia, zaprzeczyć jej zimnu, toporności, twardości.

Jego praca polega na łączeniu za pomocą spawarki wielu drobnych, stalowych elementów w jedną całość, od szczegółu do ogółu. Dzięki takim zabiegom formy te są charakterystyczne i niepowtarzalne. Cechuje je minimalizm, synteza i prostota.

He was born in Rzeszów, where he lives and creates. He graduated from the Faculty of Sculpture at the Academy of Fine Arts in Kraków. Heparticipated in several individual and collective exhibitions, including International Künstlertreffen Heckenlandforum Art Workshops in Dodenburg and CROSSBORDER INTERNATIONAL NETWORK OF HISTORY AND ARTS in Luxembourg.
It is the softness of the form that inspires him. In his art he wishes to show the matter of steel on the border of illusion and deny its coldness, harshness and hardness.
In his works he connects many small steel components into one unified form by welding them together. Thanks to this procedure, these forms become specific and unique. They are characterized by minimalism, synthesis and cohesion.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *