AFF7: Jakub Rakusa-Suszczewski

Jakub Rakusa-Suszczewski

Jakub Rakusa-Suszczewski

Pochodzi z Poznania, dzisiaj mieszka i tworzy w Warszawie. Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w pracowni filmu animowanego.

Poprzez swoje prace chce odpowiedzieć na pytanie o przyczynę, sposób powstawania i funkcjonowania różnych bytów. Na podstawie intuicyjnych wniosków buduje spójne koncepcje, dzięki którym konstruuje obraz rzeczywistości i zyskuje świadomość. Porządek statystyczny skupia się na losowości zdarzeń.
Kompozycje artysty są gimnastyką umysłu, dzięki której z wielkim trudem udaje mu się przezwyciężać jego uporczywą skłonność do tworzenia porządków i prawidłowości.

He comes from Poznań, but he lives and creates in Warsaw. The graduate of the Faculty of Graphics at the Academy of Fine Arts in Warsaw. He obtained his diploma in the studio of cartoon.

In his works he attempts to answer the question of the cause and manner of formation of various beings. On the basis of his intuitive conclusions, he builds unfied concepts with which he constructs the image of reality and upgrades his consciousness. The static order focuses on the randomness of events.

The compositions appear to be highly demanding for the artist himself allowing him to overcome his own tendency to create order and regularity.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *