AFF7: Jacek Szynkarczuk

Jacek Szynkarczuk

Jacek Szynkarczuk

Pochodzi z Zamościa. Mieszka i tworzy w Skawinie. Ukończył studia na Wydziale Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Najpierw jego pasją była rzeźba, a potem do kręgu zainteresowań dołączyło również malarstwo na płótnie (czasem też na płycie), które dzisiaj jest jego podstawową techniką twórczą.

Malarstwo tego artysty to przede wszystkim surrealistyczne pejzaże, w których ukazane formy zaprzeczają prawom grawitacji i swobodnie lewitują w bezkresnej przestrzeni.
Do tworzenia sztuki inspirują go różni twórcy, na przykład Hopper, Whistler, artyści nurtu surrealistycznego. Inne inspiracje to natura, przestrzeń, monumentalna architektura, wystawy artystyczne.

He comes from Zamosc, but he lives and works in Skawina. He graduated from the the Academy of Fine Arts in Krakow, at the Department of Sculpture. His first passion was sculpture, but then he got nterested in painting on canvas (sometimes painting on panel), which today is the basic technique he creates in.

His paintings are mostly surreal landscapes, in which forms contradict the laws of gravity and levitate freely in the vast space.

His work is inspired by different artists, such as Hopper and Whistler and surrealists. Other inspirations are nature, space, monumental architecture and art exhibitions.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *