AFF7: Jacek Pasieczny

Jacek Pasieczny

Jacek Pasieczny

Pochodzi z Zamościa, dzisiaj mieszka i tworzy w Krakowie. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz na Akademie Der Bildenden Kuenste w Norymberdze. Jest doktorem malarstwa.

Uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek i grafikę komputerową. W malarstwie posługuje się fotografią.
Poprzez multiplikację przedstawianego przedmiotu artysta zyskuje wrażenie abstrakcji i wrażenie wycięcia fragmentu ukazanego elementu pejzażu z całości. Autor prac uzyskuje ten efekt poprzez zastosowanie otwartej kompozycji. Zawężona, często monochromatyczna paleta barwna odrealnia przedstawione formy. Prace prowadzą odbiorcę od realizmu, przez impresjonizm i ekspresję, po niemal futuryzm. Brak elementów bionicznych, figur ludzkich, zwierzęcych, roślinnych daje poczucie osamotnienia i izolacji. Bohaterem kompozycji jest często maszyna. Dominującą cechą dzieł jest ruch i wszechobecny industrializm, w którego stronę świat cały czas podąża.

He comes from Zamosc, but lives and works in Krakow. He studied at the Academy of Fine Arts in Krakow and at the Akademie Der Bildenden Kuenste in Nuremberg. He has a PhD in painting.

He practices easel painting, drawing and computer graphics. In painting he uses photography.

By multiplying an object the artist creates the impression of abstraction and a part of the depicted element of the landscape feels as if it was cut out of the whole. The artist achieves this through the use of an open composition. The limited, often monochromatic color palette makes the depicted forms look unreal. The artwork takes the viewer from realism, through impressionism and expression, to futurism. The lack of bionic elements, human and animal figures or plants create the sensation of loneliness and isolation. The protagonist of the composition is often a machine. The dominant features of his artworks are movement and the ever-present industrialism, towards which the world is constantly moving.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *