AFF7: Izabela Ryszarda Woźnica

Izabela Ryszarda Woźnica

Izabela Ryszarda Woźnica

Pochodzi z Legnicy, tam też mieszka i tworzy. Ukończyła V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy na profilu plastycznym. Obecnie studiuje ratownictwo medyczne w Państwowej Wyższej Szkole im. Witelona.
Jej prace powstają zazwyczaj na papierze. Artystka tworzy za pomocą ołówka, kredek i akwareli. Rysuje sytuacje, sceny albo postaci z sesji tradycyjnych RPG [role playing games], w których ona i jej znajomi odgrywają swoje alter ego. Jednak ostatnio coraz częściej inspirują ją jakieś pojedyncze, konkretne zdania, które skłoniły ją do przemyśleń lub też się jej spodobały.
Głównymi motywami jej ilustracji są postacie ludzkie i zwierzęce: młode kobiety i mężczyźni, baśniowe wilki. Są tu też motywy roślinne: drzewa, kwiaty, grzyby. Elementy te budują symbolikę dzieł, na przykład pojawiająca się biała lilia symbolizuje czystość i niewinność. Ilustracje artystki są odbiciem zdarzeń, myśli i wspomnień, które dotyczą bezpośrednio jej samej albo ludzi, którymi się otacza.   

She comes from Legnica, where she lives and creates. She graduated from the V Liceum Ogólnokształcące in Legnica. Currently, she studies Emergency Medicine at Państwowa Wyższa Szkoła im. Witelona.

Her artworks are usually made on paper. The artist makes them in pencil, crayons and watercolors. She draws situations, scenes or figures from the traditional RPG’s (role playing games) in which herself and her friends act out their alter egos. However, recently she is increasingly inspired by the single, particular issues that she liked or that put her in a reflective mood.

The major motives of her illustrations are plant (trees, flowers and fungi), human and animal figures, such as young women and men or fabulous wolves. These elements build the symbolic meaning of her artworks, like e.g. the white lily depicting innocence. The author’s works are reflections of the events, thoughts and memories that relate to herself or people that surround her.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *